Видео

Линкови од проект локална кампања против климатски промени:


Изјава за еко –кафе пораки:


Изјава – промоција на стрип и европска недела на мобилност


Изјава -Промоција и едукација на боенка Загрозени светки видови на животни


Изјава -Еко акција во Струмица и засадување на дрвца


Видео клип Локална кампања против климатски промени


Изјава за уредување на површина Горѓи Василев бр.26 – Проект програма за поддршка на граѓанско општество Цивика Мобилитас


– Уредување на јавна површина на ул „Младинска“ бр. 40


-Свечено отварање на приспособената и уредената површина на ул„Братство-Единство“бр.40


-Озеленување и уредување на јавна површина на „Кожара“


Изјава на Катерина Аџи-Скерлева, проект координатор Ед.„Планетум“


Изјава на Катерина Аџи-Скерлева, проект координатор Ед.„Планетум“


-Приспособување и уредување на постоечка површина за игра и релаксација на ул.„Ристо Клепов“ бр.2


-Свечено отварање на приспособената и уредената постоечка површина за игра и релаксација на ул.„Ристо Клепов“ бр.2


-Озеленување и уредување на јавна површина во близина на маркетот Хоризонт на улица Ленинова


-Озеленување и уредување на јавна површина во близина на маркетот Хоризонт на улица Ленинова


-Мониторирање на површините од тв канал Интел


-Мониторирање на површините од тв канал Вис


Тркалезна маса „Одржливо функционирање на уредените зелени површини”